Békéltető testületek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a békéltető testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje is.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 • Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Békés Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
 • A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testületek elérhetősége

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefonszáma: (72) 507-154
 • Fax száma: (72) 507-152
 • Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 • Fax száma: (76) 501-538Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 • Fax száma: (46) 501-099
 • Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu  

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 • Fax száma: (62) 426-149
 • Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu  

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • Elnök: Dr. Vári Kovács József
 • E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 • Fax száma: (96) 520-218 Elnök:
 • Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Telefonszáma: (52) 500-735
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu  

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 • Fax száma: (36) 323-615
 • Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • Telefonszáma: (56) 510-610
 • Fax száma: (56) 370-005
 • Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
 • E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu  

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
 • Telefonszáma: (1)-474-7921
 • Fax száma: (1)-474-7921
 • Elnök: dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 420-180
 • Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661
 • Fax száma: (74) 411-456
 • Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu  

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312-356
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • Telefonszáma: (88) 429-008
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Elnök: Dr. Vasvári Csaba
 • E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu  

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-514
 • Fax száma: (92) 550-525
 • Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu  

Az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a természetes személy fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU"

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Bírósági eljárás kezdeményezése. A határon átnyúló vásárlással összefüggő jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez (tanácsadás, idegen nyelvű levelezés) a bírósági eljárás előtt az Európai Fogyasztói Központ tud segítséget nyújtani.  

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és Polgári Perrendtartás rendelkezései szerint. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek – értékhatártól függően vagyonjogi ügyekben – a Battonyai Járásbíróság és a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Jelen illetékesség-kikötés a fogyasztónak minősülő Vevő és a Szolgáltató között fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti perekre nem vonatkozik, azt a fogyasztónak minősülő felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja. A Szolgáltató által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - az alperes fogyasztó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha pedig a tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó.