Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Vásárló!

A Héra Bútor weblapon regisztráció nélkül tud nézelődni.

A weblap látogatója (továbbiakban: Vevő) az adatai megadásával és a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket áttanulmányozza, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A weblapot úgy használja, hogy az Általános  Szerződési  és  Felhasználási  Feltételeinket (ÁSZF) érti és abban a törvényi előírásoknak eleget téve, megértette és azzal mindenben egyet ért!

Héra Bútor webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és a Vevő jelen szerződési feltételek rendelkezései alapján szerződnek. Az e feltételek alapján létrejövő szerződés módosítására elektronikus levélben emailben a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Emailben feltett kérdéseikre, észrevételeikre a legrövidebb időn belül, de 2 munkanapon belül válaszolunk.

A Szolgáltató adatai:

 • Cégszerű elnevezés: Bilicska Beáta EV.
 • Szolgáltató, vállalkozó székhelye, illetve lakcíme: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 104.
 • Adószám: 60755050-2-24
 • Az üzlet, telephely címe: 5800 Mezőkovácsháza, Battonyai út 2.
 • Vállalkozási igazolás szám és a kibocsátó okmányiroda megnevezése: 22424037 – Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal jegyzője
 • Bankszámlaszám: K&H 10402630-50526972-66901006
 • Elektronikus elérhetőség (e-mail cím) info@herabutor.hu
 • Telefonszám: 30-6065-464
 • Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítésének nyilvántartási száma, nyilvántartó hatóság: 479102,  Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal jegyzője
 • A kapcsolattartó személy neve: Bilicska Beáta
 • A szerződésünk nyelve: magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Hérabútor.hu értékesítéssel  foglakozik. Jó minőségű bútorok (konyhák, étkezők, szekrénysorok, kárpitos, irodai, illetve kisbútorok) választékát találja.

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A téves értelmezésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A megjelenített termékek a Héra bútorboltban  személyesen is megrendelhetők.

A Héra bútorboltban kiválasztott termékek akár a vásárlás napján is kiszállításra kerülhetnek, vagy elvihetők az üzletben a bolti kiskereskedelem feltételeivel!

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák!

Szállítás:

FIGYELEM! Kiszállítást jelenleg csak Békés megyében vállalunk, kérjük ezt vegye figyelembe a rendelés leadásakor. Amennyiben a megyén kívül rendel, a szállítást Önnek kell megoldania!

Szállítási határidő: átlagosan 2-6 hét.

A megrendelt termékeket csak a vételár pontos megfizetése és számlánkon való jóváírása után, majd gyártást követően, előre egyeztetett időpontban kerül kiszállításra.

Minden esetben várja meg megrendelésének visszaigazolását, mely e-mailben történik.

A bútorokat  saját gépjárművel illetve futárcéggel juttatjuk el Vevőink számára.

A szállítási költség ára termékenként változó /km vagy ár érték/, melynek összege a vevőt terhelik.

Ezen költségeket csak a termék átvételekor kell megfizetni!

A szállító cég gyűjtőfuvarozást végez, ezért egyedi időpont a szállításra csak kivételes esetben- felár ellenében kérhető!

A megrendelt bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk!- kivételes esetben, Pl:

a gyártók és a Nagykereskedések által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk!

Szállítás előtt a Vevőt  1 munkanappal telefonon keresi a szállító és egyezteti a pontos kiszállítási napot és napszakot körülbelüli 4 – 6 órás idősávon belül. Kérjük, olyan telefonszámot adjon meg, amin kollégánk munkaidőben fel tudja Önnel venni a kapcsolatot!

Garantáljuk, hogy a házhoz szállítás minden esetben udvarias és segítőkész! A szállítási díj a házba az emeletre való be-illetve felszállítást nem tartalmazza! A szállítás az adott cím kapujáig értendő és további árumozgatásra a szállító nem kötelezhető! Amennyiben emeletre, tetőtérbe kéri a megvásárolt termék felvitelét az Önnek külön költséget jelent, amelyet munkatársunkkal kell egyeztetnie telefonon vagy e-mail-ben./Ha lehet rendeléskor megjegyzésben, vagy e-mailben!/

Ön vagy a meghatalmazottja köteles az árut átvenni!

Az áru átvételét nem akadályozhatja meg semmilyen körülmény.

Abban  az esetben, ha a fuvaros az árut (terméket) bármilyen körülményből kifolyólag nem tudja átadni (tévesen megadott cím, átvevő hiánya) úgy azt visszaszállítja (ennek a díja a kiszállítással azonos) és a szállítási költségek megtérítéséig azt jelzálogjogon visszatartja, bérraktárban elhelyezve az áru értékéig tárolja, melynek értéke 1000-3000Ft/nap. Illetve a Héra bútor gondoskodhat az áru értékesítéséről, mely esetben az webáruház a bútor ellenértékéből köteles haladéktalanul kifizetni a szállítónak.

A Vevő maga is gondoskodhat saját költségén és felelősségén az áru üzletünkből történő elszállításáról. Ez esetben a Vevő maga köteles csomagolóanyagról, kötözőről, kézi önerőről gondoskodni, a Szolgáltató nem felel ez esetben a nem rendeltetésszerű szállításból eredő károkért.

Az Üzlet akkor teljesítette a szerződést, amikor a Vevő a bútort átvette.

Megrendelés, vételár, fizetési feltételek

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09:00 órától 17:00 óráig történik.

A megrendelés, amennyiben az a munkaidő lejárta után kerül leadásra, leghamarabb az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

A termék teljes vételárát banki előre utalással, valamint az üzletben személyesen egyenlítheti ki. A készpénzes fizetés mellett az üzletben található kártyaelfogadó POS terminál is.

Az üzletben történő vásárlás esetén a termék fizetendő vételárát a terméken található árjelző cimke jelöli. Az üzletben feltüntetett vételár eltérhet az Áruházban található ártól, ezt  a Szolgáltató saját árképzési szempontok szerint alakítja ki ezért erre vonatkozó reklamációt nem fogad el.

Szavatosság, jótállás, garancia – hibás teljesítés

A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – termékszavatossági és jótállási jogok, melyeket számára a Polgári Törvénykönyv, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül e-mailen, írásban vagy személyesen üzletünkben tájékoztassa a Héra Bútor üzemeltetőjét.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő és Szolgáltató közötti szerződés esetén az eladott termék hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít, a Szolgáltató a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint jár el.

1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vevő a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén kérhet

1.) kijavítást vagy 2.) kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 3.) igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást) vagy 4.) a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja 5.) vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Kérjük, írjon emailt, levelet, telefonáljon vagy keresse fel üzletünket. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kellékszavatossági igényét kizárólag a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön mint Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Termékszavatosság a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevővel szemben.

A vásárolt termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban meghatározott termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék 1.) kijavítását vagy 2.) kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (garancia)

Bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok vásárlása esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak értelmében 1 év kötelező jótállást biztosít a Szolgáltató a fogyasztónak minősülő, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevők részére.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállásból eredő jogok – az alábbi kivételtől eltekintve - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A kötelező jótállás nem kivételszabály a kellékszavatossághoz képest, hanem többletjogosultságokat tartalmazó előírás, mely a szavatossági jogokon felül további kedvezményeket biztosít a fogyasztói szerződés keretében vásárlóknak.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint –

1.) kijavítást vagy

2.) kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

3.) - ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, 4.) a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy 5.) elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, ez ugyanakkor hosszabb időt is igénybe vehet.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállásra köteles vállalkozás gondoskodik.

Elállási jog, visszafizetés

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a webáruházunkban árusított termékekre vonatkozóan biztosítjuk az elállási jogot a fogyasztónak minősülő Vevők (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére.

Ennek értelmében a fogyasztónak a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási joga van. Több termék vásárlása esetén, ha az átadási idő eltér, az utoljára szolgáltatott termék átvételétől számít a 14 napos elállási lehetőség. A fogyasztó megrendelési ajánlatát bármikor visszavonhatja és elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállási jog gyakorlásának menete: Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt e-mailben, vagy telefonon teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére: Héra bútor, Bilicska Beáta, 5800 Mezőkovácsháza Battonyai út 2. szám alatti címre.

Ha eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve személyesen átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a dolgot a határidő lejárta előtt elküldi.

Haladéktalanul a termék visszaküldését követően, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük a teljes vételárat ideértve a kapcsolódó kiszállítási díjakat a megfizetéssel egyező módon.

A vételár összegét a vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a megrendelt terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A visszaszállítással kapcsolatos költségeket a Szolgáltató nem köteles állni, a Vevő nem kötelezheti az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére. Ezen összeg minden esetben a Vevőt terheli. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a Vevőt terheli! A visszaküldés postai küldeményként nem lehetséges.

Az elállási jog érvényesítése esetén a Vevőt nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának közvetlen költségén kívül.

A Szolgáltató követelheti a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenés és a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését.

A Vevőt megillető elállási jog alóli kivételek (a fogyasztó a következő esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát):

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő egyéni választása vagy döntése alapján készítenek el. Kifejezetten idetartozik az egyedi szín, egyedi méret és az egyedi termékek vásárlása!

Vitarendezés

Panasztétel a Szolgáltatónál:

A Vevő fogyasztói panasszal élhet a Szolgáltató fent meghatározott elérhetőségein e-mailen, telefonon vagy lehetőség szerint ajánlott, tértivevényes levélben. Reklamációját személyesen is közölheti üzletünkben nyitvatartási időben.

Az e-mailen vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban/e-mailen indoklással válaszolunk. Az üzletben közölt szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgáljuk.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a békéltető testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje is.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a természetes személy fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU"

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

A határon átnyúló vásárlással összefüggő jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez (tanácsadás, idegen nyelvű levelezés) a bírósági eljárás előtt az Európai Fogyasztói Központ tud segítséget nyújtani.

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és Polgári Perrendtartás rendelkezései szerint. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek – értékhatártól függően vagyonjogi ügyekben – a Battonyai Járásbíróság és a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Jelen illetékesség-kikötés a fogyasztónak minősülő Vevő és a Szolgáltató között fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti perekre nem vonatkozik, azt a fogyasztónak minősülő felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja. A Szolgáltató által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - az alperes fogyasztó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha pedig a tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó.

Záró rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.

Felelősség kizárása

A Héra bútor nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl. vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózathibájából eredő kárért… stb.). A felhasználó a honlapot saját kockázatára használja és elfogadja,hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Adatkezelés

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt, ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Info Törvénynek megfelelően járunk el.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e-nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A webáruház tárhelyszolgáltatója a MAXER Hosting Kft. (székhely: 9024 Győr, Répce u. 24., e-mail: support@maxer.hu, T: +3694200210). A tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései a MAXER Hosting Kft. általános szerződési feltételeiben olvashatóak: https://maxer.hu/aszf.html

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak módosítását, törlését a rendszerből bármikor e-mailben kérheti. Az adatait a következő megrendelés alkalmával is módosíthatja. Számlaadatait az üzemeltető a mindenkori könyvviteli szabályoknak megfelelő ideig őrzi. A kiszállítás teljesítése érdekében a szállításhoz szükséges adatait (név, cím, telefonszám) a futárszolgálat rendelkezésére bocsátjuk.

Mezőkovácsháza, 2017. 12.19.

Héra Bútor üzemeltetője